Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 610
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 397
  • indeks Hirscha: 14

Logo Clarivate

 

 

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 913
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 596
  • indeks Hirscha: 17

Logo Elsevier

Logo Scopus


Pozycja nr 183289 w zestawieniu 2% najczęściej cytowanych naukowców w 2020 r. wg Elsevier: August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" (arkusz: single year)
(stan na grudzień 2023 r.)