Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

  • Zapraszam potencjalnych dyplomantów na rok akademicki 2018/2019 - proponowane tematy prac dyplomowych dostępne są Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego (SIWE)
  • Terminy konsultacji - zostaną podane po publikacji planów zajęć na sem. letni 2018/2019