obrazek 

Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
budynek "C" przy ul. 26. Kwietnia 10

 pokój 313

Godziny konsultacji dla studentów dostępne na tablicy ogłoszeń KPSiIM
w semestrze zimowym 2017/2018 - środy oraz piątki w godz. 9:15-10