Publikacje w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR)

Ieremeiev O., Lukin V., Okarma K., Egiazarian K.: Full-reference quality metric based on neural network to assess the visual quality of remote sensing images. Remote Sensing, vol. 12 no. 15, article no. 2349 (Special Issue "The Quality of Remote Sensing Optical Images from Acquisition to Users"), 2020
Okarma K., Fastowicz J.: Improved quality assessment of colour surfaces for additive manufacturing based on image entropy. Pattern Analysis and Applications, vol. 23 no. 3, pp. 1035-1047, 2020
Michalak H., Okarma K.: Robust combined binarization method of non-uniformly illuminated document images for alphanumerical character recognition. Sensors, vol. 20 no. 10, article no. 2914 (Special Issue "Document-Image Related Visual Sensors and Machine Learning Techniques"), 2020
Maliński K., Okarma K.: Application of multi-descriptor binary shape analysis for classification of electronic parts. Journal of Universal Computer Science, vol. 26 no. 4, pp. 479-495, 2020
Okarma K., Fastowicz J.: Adaptation of full-reference image quality assessment methods for automatic visual evaluation of the surface quality of 3D prints. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 25 no. 5, pp. 57-62, 2019
Michalak H., Okarma K.: Improvement of image binarization methods using image preprocessing with local entropy filtering for alphanumerical character recognition purposes. Entropy, vol. 21 no. 6, article no. 562 (Special Issue "Entropy in Image Analysis II"), 2019
Fastowicz J., Okarma K.: Quality assessment of photographed 3D printed flat surfaces using Hough transform and histogram equalization. Journal of Universal Computer Science, vol. 25 no. 6, pp. 701-717, 2019
Michalak H., Okarma K.: Fast binarization of unevenly illuminated document images based on background estimation for optical character recognition purposes. Journal of Universal Computer Science, vol. 25 no. 6, pp. 627-646, 2019
Okarma K.: Current trends and advances in image quality assessment. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 25 no. 3, pp. 77-84, 2019
Fastowicz J., Grudziński M., Tecław M., Okarma K.: Objective 3D printed surface quality assessment based on entropy of depth maps. Entropy, vol. 21 no. 1, article no. 97 (Special Issue "Entropy in Image Analysis"), 2019
Okarma K., Andriukaitis D., Malekian R.: Sensors in Intelligent Transportation Systems (Editorial). Journal of Advanced Transportation, vol. 2019, Article ID 7108126, 2019
Lech P., Okarma K.: Prediction of the optical character recognition accuracy based on the combined assessment of image binarization results. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 21 no. 6, pp. 62-65, 2015
Okarma K., Lech P.: Fast statistical image binarization of colour images for the recognition of the QR codes. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 21 no. 3, pp. 58-61, 2015
Okarma K.: Quality assessment of images with multiple distortions using combined metrics. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 20 no. 6, pp. 128-131, 2014
Lech P., Okarma K.: Optimization of the fast image binarization method based on the Monte Carlo approach. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 20 no. 4, pp. 63-66, 2014
Okarma K.: Extended Hybrid Image Similarity – combined full-reference image quality metric linearly correlated with subjective scores. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 19 no. 10, pp. 129-132, 2013
Okarma K.: Constructed polynomial windows with high attenuation of sidelobes. Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 19 no. 5, pp. 57-60, 2013
Okarma K.: Combined Image Similarity Index. Optical Review, vol. 19 no. 5, pp. 349-354, Springer Verlag, 2012
Okarma K.: Rational polynomial windows as an alternative for Kaiser window. Elektronika Ir Elektrotechnika, no. 7 (123), pp. 91-94, 2012
Domek S., Dworak P., Grudziński M., Okarma K., Tecław M.: Wpływ oświetlenia i czasu ekspozycji na dokładność kalibracji kamer w wizyjnym systemie pozycjonowania detali na obrabiarkach CNC. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 10a, str. 139-142, 2012
Domek S., Grudziński M., Okarma K., Pajor M.: Korekcja nieliniowości charakterystyki projekcji światła strukturalnego w wizyjnym systemie pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 10a, str. 143-146, 2012
Okarma K.: Influence of the 2-D sliding windows on the correlation of the digital image quality assessment results using the Structural Similarity approach with the subjective evaluation. Przegląd Elektrotechniczny, vol. 86 no. 7, pp. 109-111, 2010
Okarma K.: Application of the image analysis methods for the estimation of the ice and snow coverage of power transmission lines. Przegląd Elektrotechniczny, vol. 86 no. 11b, pp. 262-264, 2010
Kornatowski E., Okarma K.: Probabilistic measure of colour image processing fidelity. Journal of Electrical Engineering (Elektrotechničesky časopis), vol. 59 no. 1, pp. 29-33, 2008
Okarma K.: Polynomial windows with low sidelobes’ level. Signal Processing, vol. 87 issue 4, pp. 782-788, Elsevier, 2007