Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

  • Egzamin poprawkowy z przedmiotu Systemy wizyjne w automatyce i robotyce (sem. 4 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku automatyka i robotyka) w kolejnym terminie odbędzie się w II połowie semestru zimowego lub w trakcie sesji zimowej (luty 2021 r.) w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi studentami.