Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

  • W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych proszę o kontakt drogą e-mailową. W pilniejszych sprawach konsultacje możliwe są także za pośrednictwem platformy MS Teams oraz komunikatora Skype.
  • W środowisku MS Teams utworzona została grupa "SWAR" dla studentów sem. 4 kierunku Automatyka i robotyka na potrzeby komunikacji w związku z wykładem z przedmiotu Systemy wizyjne w automatyce i robotyce. Skład grupy został ustalony na podstawie listy studentów zapisanych na zajęcia w e-dziekanacie (stan na 19.03.2020 r.). Egzaminy z tego przedmiotu, zgodnie z informacją przekazaną przez MS Teams, odbywają się 24.06.2020 r. oraz 1.07.2020 r.
  • Zaliczenia i egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, a także kolejny egzamin poprawkowy z przedmiotu Systemy wizyjne w automatyce i robotyce, odbędą się w sesji jesiennej (we wrześniu 2020 r.).