Monografie i rozdziały w monografiach

 1. Purczyński J., Mazurek P., Okarma K.: Wybrane zagadnienia analizy obrazów i śledzenia ruchu w Inteligentnych Systemach Transportowych. Monografia. WSTE w Szczecinie, 2012
 2. Okarma K., Lech P.: Statistical video based control of mobile robots. Rozdział w monografii “Recent Advances in Mobile Robotics”, pp. 349-364, InTech, 2011
 3. Mazurek P., Okarma K.: Application of Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo method for initialisation of vehicles' motion tracking algorithms, Rozdział w monografii “Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering”, str. 407-412, Politechnika Radomska, 2008
 4. Okarma K., Mazurek P.: Improved register plate recognition method using multiple camera's image fusion, Rozdział w monografii “Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering”, str. 453-458, Politechnika Radomska, 2008
 5. Mazurek P., Okarma K.: Application of super-resolution imaging for vehicle tracking purposes, Rozdział w monografii “Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering”, str. 413-418, Politechnika Radomska, 2008

Publikacje w czasopismach zagranicznych spoza listy MNiSW

 1. Ieremeiev O., Lukin V., Okarma K.: Combined visual quality metric of remote sensing images based on neural network. Radioelectronic and Computer Systems, no. 4(96), pp. 4-15, 2020
 2. Okarma K., Mazurek P.: Initialisation of optical car tracking systems using video data analysis. Machines-Technologies-Materials, issue 6-7, pp. 62-65, 2008
 3. Mazurek P., Okarma K.: Application of Hue-Saturation colour model to the reduction of vehicle’s tracking errors. Machines-Technologies-Materials, issue 6-7, pp. 66-69, 2008
 4. Okarma K., Mazurek P.: Using time windows for machines' fault detection based on power spectrum estimation. Machines-Technologies-Materials, issue 2-3, pp. 158-161, 2007
 5. Mazurek P., Okarma K.: Likelihood ratio Track-Before-Detect algorithm for machine state estimation using classification methods based on low SNR vibroacoustic analysis. Machines-Technologies-Materials, issue 2-3, pp. 47-50, 2007
 6. Okarma K., Mazurek P.: Optimization of the camera triggering for the superresolution-based optical register plates recognition. Machinebuilding and Electrical Engineering, no. 7-8, pp. 15-18, 2006
 7. Okarma K., Mazurek P.: Background estimation algorithm for optical car tracking applications. Machinebuilding and Electrical Engineering, no. 7-8, pp. 7-10, 2006
 8. Mazurek P., Okarma K.: Method of removing shadows for optical car tracking and recognition systems. Machinebuilding and Electrical Engineering, no. 7-8, pp. 19-22, 2006
 9. Mazurek P., Okarma K.: Resolution enhancement method for limited camera’s field of view car recognition systems. Machinebuilding and Electrical Engineering, no. 7-8, pp. 11-14, 2006

Publikacje w czasopismach krajowych spoza listy MNiSW

 1. Graf K., Lech P., Okarma K.: Analiza wpływu metod binaryzacji obrazu na detekcję i estymację kształtów ubytków nawierzchni drogi. Logistyka, nr 4, str. 3527-3535 (CD nr 2), 2015
 2. Lech P., Okarma K.: Rozpoznawanie znaków drogowych w obecności szumu z zastosowaniem szybkiej metody Monte Carlo. Logistyka, nr 4, str. 4429-4436 (CD nr 2), 2015
 3. Okarma K., Lech P.: Odporne rozpoznawanie kodów QR na opakowaniach produktów. Logistyka, nr 4, str. 5089-5095 (CD nr 2), 2015
 4. Surażyńska A., Lech P., Okarma K.: Wizyjna detekcja kodów binarnych na opakowaniach na potrzeby automatycznej lokalizacji produktów. Logistyka, nr 4, str. 5871-5878 (CD nr 2), 2015
 5. Mazurek P., Okarma K.: Optymalizacja alternatywnej techniki rejestracji obrazu tablic rejestracyjnych dla Inteligentnych Systemów Transportowych. Drogi – lądowe-powietrzne-wodne, nr 2, str. 35-41, 2011
 6. Lech P., Okarma K.: Zliczanie pojazdów probabilistycznymi metodami przetwarzania obrazów. Drogi – lądowe-powietrzne-wodne, nr 1, str. 65-68, 2011
 7. Okarma K., Mazurek P.: Algorytmy detekcji pojazdów w Inteligentnych Systemach Transportowych z wykorzystaniem metody Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo dla obrazów kolorowych. Drogi – lądowe-powietrzne-wodne, nr 6, str. 28-37, 2009
 8. Okarma K., Mazurek P.: Techniki super rozdzielczości w systemach identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów. Drogi – lądowe-powietrzne-wodne, nr 4, str. 62-73, 2009