Promotorstwo doktoratów

 • Hubert Michalak
   Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Poprawa efektywności wybranych metod przetwarzania wstępnego obrazów na potrzeby automatycznego rozpoznawania znaków alfanumerycznych", data obrony: 8.07.2022 r.
 • Jarosław Fastowicz
   Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Wizyjna ocena jakości wydruków 3D" (promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lech), data obrony: 27.01.2022 r.

Promotorstwo pomocnicze w przewodach doktorskich

 • Marek Grudziński
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC z zastosowaniem technik wizyjnego skanowania trójwymiarowego" (promotor: dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT), data obrony: 30.06.2015 r. - rozprawa wyróżniona

Udział w postępowaniach habilitacyjnych

 • Michał Nowicki
   Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska, tytuł osiągnięcia: "Wielosensoryczna lokalizacja robotów mobilnych", planowana data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 03.2024 - recenzent
 • Rafał Osypiuk
   Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł osiągnięcia: "Odporne układy i systemy sterowania momentem i siłą w robotyce przemysłowej", planowana data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 6.03.2024 - sekretarz
 • Mariusz Topolski
   Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska, tytuł osiągnięcia: "Metody ekstrakcji cech w uczeniu maszynowym. Nowe trendy inżynierii cech", data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 21.02.2024 - recenzent
  • Paweł Ksieniewicz
    Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Wrocławska, tytuł osiągnięcia: "Projektowanie algorytmów rozpoznawania wzorców dla zadania klasyfikacji trudnych danych", data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 24.03.2023 r. - recenzent
  • Szczepan Paszkiel
    Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, tytuł osiągnięcia: "Prace w zakresie rozwoju technologii interfejsów mózg-komputer na potrzeby sterowania obiektami rzeczywistymi oraz wirtualnymi z uwzględnieniem wyobrażenia ruchu (motor imagery)", data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 21.10.2021 r. - recenzent
  • Adam Idźkowski
    Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka, tytuł osiągnięcia: "Ocena błędów i niepewności wielkości złożonych oraz analiza porównawcza estymat wartości wielkości fizycznych uzyskanych za pomocą metod cyfrowego przetwarzania sygnałów", data posiedzenia komisji habilitacyjnej: 20.09.2019 r. - recenzent

  Recenzje rozpraw doktorskich

  • Szymon Sobczak
    Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska, tytuł rozprawy: "Restricted Boltzmann Machine as a binary image descriptors processor and its application in a mobile robot for scene recognition", data obrony: 19.12.2023 r.
  • Marta Rostkowska
    Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska, tytuł rozprawy: "Nowe metody pasywnej percepcji wizyjnej w zadaniu nawigacji autonomicznego robota mobilnego", data obrony: 17.10.2023 r.
  • Paweł Okal
    Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, tytuł rozprawy: "Zastosowanie wyładowań niezupełnych oraz symulacji komputerowej do badań i wizualizacji zjawiska perkolacji w kompozytach metal-dielektryk", data obrony: 2.06.2023 r.
  • Andrius Laučka
    Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Kaunas University of Technology, Litwa, tytuł rozprawy: "Development of a method for monitoring the granulation process of inorganic fertilizers", data obrony: 8.03.2021 r.
  • Michał Fularz
    Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska, tytuł rozprawy: "Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru", data obrony: 6.10.2020 r.
  • Agata Giełczyk
    Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, tytuł rozprawy: "Rozpoznawanie osób na podstawie analizy obrazów dłoni za pomocą urządzeń mobilnych", data obrony: 24.07.2020 r.
  • Mindaugas Čepénas
    Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Kaunas University of Technology, Litwa, tytuł rozprawy: "Research on sensors for transportation control systems", data obrony: 9.02.2018 r.
  • Maja Kocoń
    Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Mechanizmy odwzorowania dynamiki stanów emocjonalnych człowieka na trójwymiarowym modelu głowy ludzkiej", data obrony: 16.11.2017 r.
  • Damian Ledziński
    Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, tytuł rozprawy: "Optymalizacja topologii sieci transmisyjnych opisywanych grafami regularnymi", data obrony: 16.10.2014 r.

  Udział w komisjach oceny śródokresowej w szkołach doktorskich

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - powołany do składu komisji oceny śródokresowej dla 1 doktoranta w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (2023 r.)
  • Politechnika Wrocławska - członek zewnętrzny komisji oceny śródokresowej dla 7 doktorantów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (2022 r.)
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - przewodniczący komisji oceny śródokresowej dla 1 doktoranta w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (2022 r.)
  • Politechnika Poznańska - członek zewnętrzny komisji oceny śródokresowej dla 3 doktorantów w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (2021 r.)
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - przewodniczący komisji oceny śródokresowej dla 2 doktorantów w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (2021 r.)

  Opieka nad doktorantami

  • promotor w dwóch aktualnie otwartych przewodach doktorskich na Wydziale Elektrycznym ZUT (dyscyplina: automatyka i robotyka)
  • opieka naukowa nad jednym doktorantem Wydziału Elektrycznego ZUT (dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne)