Budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37 w Szczecinie 

Dziekanat Wydziału Elektrycznego
budynek "A" przy ul. Władysława Sikorskiego 37

 pokój 214

Terminy spotkań uzgadniane z Panią Kierownik Dziekanatu