obrazek 

Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
budynek "C" przy ul. 26 Kwietnia 10

 pokój 313

Godziny konsultacji dla studentów dostępne na tablicy ogłoszeń KPSiIM
(w semestrze zimowym 2023/2024 środy godz. 10-12)