Artykuły w czasopismach z listy "B" MNiSW

 1. Okarma K., Lech P., Polakowski A., Gajda S.: Monte Carlo based reduction of image resolution in view of no-reference image quality assessment. Przegląd Elektrotechnicznyvol. 91 no. 2, pp. 68-70, 2015
 2. Lech P., Okarma K., Wojnar D.: Binarization of document images using the modified local-global Otsu and Kapur algorithms. Przegląd Elektrotechniczny, vol. 91 no. 2, pp. 71-74, 2015
 3. Pajor M., Grudziński M., Okarma K.: Urządzenie do wizyjnej inspekcji procesów ustawczych i obróbkowych na maszynie CNC. Modelowanie Inżynierskie, t. 21 nr 52, str. 178-185, 2014
 4. Fastowicz J., Okarma K.: Wizyjny system detekcji ptaków na potrzeby autonomicznych pojazdów latających. Logistyka, nr 6, str. 3524-3532 (DVD nr 3), 2014
 5. Tecław M., Okarma K.: Wspomaganie lokalizacji GPS w pojazdach przy użyciu metod wizyjnych. Logistyka, nr 6, str. 10596-10601 (DVD nr 3), 2014
 6. Okarma K.Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem deskryptora HOG dla obrazów zaszumionych poddanych binaryzacji. Logistyka, nr 3, str. 4787-4795 (CD-ROM nr 1), 2014
 7. Okarma K.Wpływ modelu barw oraz metody binaryzacji na skuteczność rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych. Logistyka, nr 3, str. 4796-4803 (CD-ROM nr 1), 2014
 8. Mazurek P., Okarma K.Superrozdzielczość ze znanego oscylacyjnego ruchu kamery dla estymacji położenia z wykorzystaniem algorytmu Spatio-Temporal Track-Before-Detect. Logistyka, nr 3, str. 4223-4231 (CD-ROM nr 1), 2014
 9. Okarma K.: Image and video quality assessment with the use of various verification databases. Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89 no. 3b, pp. 321-323, 2013
 10. Okarma K., Grudziński M: Correction of projectors nonlinearities in the vision based system for positioning of the workpieces on the CNC machines. Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17 no. 1, pp. 147-152, 2013
 11. Domek S., Pajor M., Grudziński M., Okarma K., Dworak P.: Kalibracja wizyjnego systemu pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC. Modelowanie Inżynierskie, t. 15 nr 46, str. 21-27, 2013
 12. Okarma K.: Rational polynomial windows with high attenuation of sidelobes. Archives of Electrical Engineering, vol. 61 no. 1, pp. 7-14, 2012
 13. Okarma K., Tecław M.: Zastosowanie nowoczesnych metod oceny jakości obrazów do weryfikacji algorytmów splattingu w subpikselowej metodzie Image Based Rendering. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 58 nr 6, str. 493-497, 2012
 14. Okarma K.: Nonlinear mapping of the objective image quality assessment results in the aspect of correlation with subjective scores using various functions. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, nr 71, pp. 201-208, 2012
 15. Okarma K., Tecław M.: Colour Interpolation for Sub-pixel Image Based Rendering. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, nr 71, str. 193-199, 2012
 16. Okarma K., Mazurek P.: Zmodyfikowana hybrydowa metoda nieliniowej estymacji tła dla wizyjnych systemów śledzenia ruchu pojazdów. Logistyka, nr 3, str. 1747-1752 (CD-ROM), 2012
 17. Mazurek P., Okarma K.: Superrozdzielczość ze znanego ruchu kamery do śledzenia ruchu pojazdu z wykorzystaniem algorytmu Spatio-Temporal Track-Before-Detect. Logistyka, nr 3, str. 1469-1474 (CD-ROM), 2012
 18. Okarma K., Mazurek P.: Automatic estimation of the brightness changes for background suppression methods used for video tracking of vehicles. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 5 issue 4, pp. 17-20, 2012
 19. Lech P., Okarma K.: Badania transferu danych w aplikacjach z obiektami rozproszonymi - JAVA RMI - w środowisku maszyn wirtualnych. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 2635-2640 (CD-ROM), 2012
 20. Mazurek P., Okarma K., Lech P.: Weryfikacja eksperymentalna techniki super-rozdzielczości dla znanego ruchu kamery zastosowanej do śledzenia ruchu pojazdów. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 2679-2688 (CD-ROM), 2012
 21. Okarma K., Mazurek P.: Zastosowanie techniki „ślepej” oceny jakości obrazu do automatycznej estymacji kierunku ruchu pojazdów dla metody śledzenia przed detekcją. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 3375-3383 (CD-ROM), 2012
 22. Okarma K., Grudziński M.: Poprawa dokładności detekcji krawędzi dla systemów skanowania 3D opartych na projekcji wzorców prążkowych. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57 nr 7, str. 721-725, 2011
 23. Okarma K.: Fast video quality estimation using the combined objective metric. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57 no 6, pp. 627-629, 2011
 24. Okarma K., Quality assessment of image sequences in the aspect of perception of distortions typical for the lossy video compression and transmission. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. LII no. 1, pp. 49-51, 2011
 25. Mazurek P., Okarma K.: Zastosowanie przetwarzania równoległego w procesorach graficznych do szybkiej estymacji wskaźnika wielorozdzielczego podobieństwa strukturalnego dla celów oceny jakości obrazów cyfrowych. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57 nr 8, str. 908-910, 2011
 26. Domek S., Dworak P., Grudziński M., Okarma K., Pajor M.: Układ wizyjny do skanowania geometrii i pozycjonowania przedmiotu obrabianego na obrabiarce CNC. Modelowanie Inżynierskie, t. 10 nr 41, str. 39-48, 2011
 27. Okarma K.: Assessment of the spatio-temporal vector median filtering algorithms using colour video quality metrics. Computer Applications in Electrical Engineering, vol. 9, pp. 200-212, 2011
 28. Okarma K., Mazurek P.: Nonlinear background estimation methods for video vehicle tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 4 issue 4, pp. 42-48, 2011
 29. Mazurek P., Okarma K.: Utilisation of the light polarization to increase the working range of the video vehicle tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 4 issue 3, pp. 9-13, 2011
 30. Okarma K., Mazurek P.: Zastosowanie dwukamerowej akwizycji sekwencji wideo do rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów z wykorzystaniem techniki superrozdzielczości. Logistyka, nr 3, str. 2107-2113 (CD-ROM), 2011
 31. Mazurek P., Okarma K.: Subpikselowe śledzenie ruchu pojazdów na drodze w dużej odległości od kamery. Logistyka, nr 3, str. 1815-1824 (CD-ROM), 2011
 32. Mazurek P., Okarma K.: Przetwarzanie danych surowych w bayesowskich algorytmach śledzenia pojazdów. Logistyka, nr 6, str. 2481-2488 (CD-ROM), 2011
 33. Okarma K., Mazurek P.: Zmodyfikowana metoda śledzenia pojazdów z wykorzystaniem technologii HDR. Logistyka, nr 6, str. 3167-3174 (CD-ROM), 2011
 34. Okarma K., Miętus A.: Application of Image Based Rendering for the improvement of face recognition using Principal Component Analysis. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56 no. 12, pp. 1495-1497, 2010
 35. Okarma K., Mazurek P.: An Efficient Estimation of the Structural Similarity Index Using the GPGPU Programming Techniques. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56 no. 7, pp. 668-670, 2010
 36. Okarma K.: Analiza wpływu dwuwymiarowych funkcji okien na liniową korelację nowoczesnych miar jakości obrazu z oceną subiektywną. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56 nr 11, str. 1372-1374, 2010
 37. Okarma K., Miętus A., Tecław M.: The application of the weighted Distance Directional Filter for various colour spaces in the aspect of modern image quality metrics. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56 no. 10, pp. 1150-1153, 2010
 38. Okarma K., Lech P.: Steering the line following robot using fast Monte Carlo image analysis and the binary image’s Center of Gravity. Pomiary Automatyka Kontrola. vol. 56 no. 8, pp. 970-972, 2010
 39. Okarma K.: Accelerated image quality estimation based on the Monte Carlo approach for various types of image distortions. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, nr 63, str. 157-165, 2010
 40. Okarma K.: Application of the CIE color spaces for the digital image quality assessment. Annales UMCS – Informatica, vol. 10 no. 2, str. 69-77, Versita, 2010
 41. Domek S., Dworak P., Okarma K., Pietrusewicz K.: Techniki wizyjne w automatyzacji procesu pozycjonowania przedmiotu obrabianego na frezarce sterowanej numerycznie. Wiadomości Elektrotechniczne, R. 78 nr 4, str. 37-39, 2010
 42. Okarma K.: Adaptive filtration of the colour images with the generalized Distance Directional Filter using the modified HSV colour space. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, nr 61, str. 43-52, 2010
 43. Mazurek P., Okarma K.: Algorytmy superrozdzielczości w inteligentnych systemach transportowych do śledzenia odległych pojazdów. Logistyka, nr 2, str. 255-262 (CD-ROM), 2010
 44. Okarma K., Mazurek P.: Automatyczna ocena jakości obrazów uzyskiwanych technikami superrozdzielczości do celów rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Logistyka, nr 2, str. 283-290 (CD-ROM), 2010
 45. Okarma K., Mazurek P.: Reducing the impact of stroboscopic effect on the results of vehicles’ plate recognition using super-resolution techniques by non-coherent camera triggering. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 3 issue 3, pp. 19-24, 2010
 46. Mazurek P., Okarma K.: Application of the HDR imaging for vehicles’ video tracking systems. Archives of Transport Systems Telematics, vol. 3 issue 4, pp. 32-36, 2010
 47. Mazurek P., Okarma K.: Alternatywna technika rejestracji obrazu tablic rejestracyjnych dla algorytmów superrozdzielczości. Logistyka, nr 6, str. 2155-2161 (CD-ROM), 2010
 48. Okarma K., Mazurek P.: Wykorzystanie otoczenia tablicy rejestracyjnej w procesie pasowania obrazów w algorytmach superrozdzielczości. Logistyka, nr 6, str. 2521-2528
 49. Lech P., Okarma K.: Szybka metoda zliczania pojazdów na podstawie obrazu z kamery. Logistyka, nr 6, str. 1867-1873, 2010
 50. Mazurek P., Okarma K.: Application of the super-resolution techniques within the track-before-detect algorithms for the estimation of the vehicles’ motion parameters. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy Transportu i Logistyki, nr 10, str. 171-181, 2010
 51. Okarma K., Lech P.: Application of Monte Carlo preliminary image analysis and classification method for the automatic reservation of parking space. Machine Graphics & Vision, vol.18 no 4, pp. 439-452, 2009
 52. Okarma K.: Optymalizacja korelacji szybkiej metody estymacji jakości obrazów opartej na podobieństwie strukturalnym z oceną subiektywną. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55 nr 7, str. 444-446, 2009
 53. Forczmański P., Okarma K.: Application of the central weighted structural similarity index for the estimation of the face recognition accuracy. Annales UMCS – Informatica, vol. 9 no. 1, pp. 153-163, 2009
 54. Okarma K.: Digital image quality assessment using Structural Similarity index based on polynomial windows and transform-based measures using perceptually uniform colour spaces. Poznań University of Technology Academic Journals - Electrical Engineering, nr 59, str. 35-46, 2009
 55. Okarma K.: The influence of the sampling filter function in the super-resolution methods on the accuracy of the register plates recognition and the visual image quality. Logistyka, nr 6, CD-ROM (6 stron), 2009
 56. Okarma K., Mazurek P.: The analysis of the super-resolution techniques for the automatic vertical road signs recognition systems. Logistyka, nr 6, CD-ROM (6 stron), 2009
 57. Okarma K., Mazurek P.: Video-based technique for damaged spacers detections during power line inspections. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 54 no. 10, pp. 677-678, 2008
 58. Okarma K.: Comparison of modern nonlinear multichannel filtering techniques using recent full-reference image quality assessment methods. Annales UMCS – Informatica, vol. 8 no. 1, pp. 87-98, Versita, 2008
 59. Lech P., Okarma K.: An efficient low bitrate video transmission algorithm supported by the Monte Carlo method. Metody Informatyki Stosowanej, nr 2 (tom 15), str. 51-62, 2008
 60. Mazurek P., Okarma K.: Application of background estimation and removal techniques for the extraction of the power line components on the digital images for the automatic power line inspection systems. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 54 no. 10, pp. 698-699, 2008
 61. Okarma K., Forczmański P.: 2DLDA-based texture recognition in the aspect of objective image quality assessment. Annales UMCS – Informatica, vol. 8 no. 1, pp. 99-110, Versita, 2008
 62. Mazurek P., Okarma K.: Estimation of the vehicles’ shapes and spatial locations using Jump Diffusion Markov Chain Monte Carlo method. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, zeszyt 61 „Technika komputerowa w systemach transportowych”, str. 13-20, 2007
 63. Okarma K.: Adaptive weighted median filtering of colour images based on various colour spaces. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej seria „Elektryka” nr 50, str. 7-17, 2006
 64. Okarma K.: Discrete polynomial windows. Computer Applications in Electrical Engineering, str. 56-70, Poznań, 2004