Kontakt

Dziekanat Wydziału Elektrycznego


budynek "A" przy ul. Sikorskiego 37 - pokój 214


(terminy spotkań uzgadniane z Panią Kierownik Dziekanatu)


Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej


budynek "C" przy ul. 26. Kwietnia 10 - pokój 313


(godziny konsultacji dla studentów dostępne na tablicy ogłoszeń KPSiIM
w semestrze zimowym 2017/2018 - środy oraz piątki w godz. 9:15-10)