Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dyscypliny naukowe

Reprezentowane dyscypliny naukowe wg klasyfikacji MNiSW z listopada 2022 r. (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych):
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Stopnie i specjalności naukowe

Stopnie naukowe, stanowiska i tytuły zawodowe:
 • 01.11.2014 - profesor nadzwyczajny / profesor uczelni, Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie
 • 07.02.2013 - doktor habilitowany nauk technicznych (dyscyplina: automatyka i robotyka - Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie)
 • 03.04.2003 - doktor nauk technicznych (dyscyplina: elektrotechnika - Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej)
 • 13.07.2001 - magister inżynier (informatyka - Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej)
 • 30.06.1999 - magister inżynier (elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej)

Specjalności naukowe i dydaktyczne:  
 • Informatyka stosowana
 • Przetwarzanie i analiza obrazów
 • Widzenie komputerowe i maszynowe
 • Techniki wizyjne w automatyce i robotyce
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Metody numeryczne i techniki obliczeniowe