Promotorstwo pomocnicze

  • mgr inż. Marek Grudziński
      Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC z zastosowaniem technik wizyjnego skanowania trójwymiarowego" (promotor: dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT), data obrony: 30.06.2015 r. - rozprawa wyróżniona

Recenzje rozpraw doktorskich

  • mgr inż. Damian Ledziński
      Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, tytuł rozprawy: "Optymalizacja topologii sieci transmisyjnych opisywanych grafami regularnymi", data obrony: 16.10.2014 r.

Opieka nad doktorantami

  • promotor w dwóch aktualnie otwartych przewodach doktorskich na Wydziale Elektrycznym ZUT (dyscyplina: automatyka i robotyka)
  • opieka naukowa nad jednym doktorantem Wydziału Elektrycznego ZUT (dyscyplina: automatyka i robotyka)