Promotorstwo pomocnicze

 • mgr inż. Marek Grudziński
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Pozycjonowanie przedmiotów obrabianych na obrabiarkach CNC z zastosowaniem technik wizyjnego skanowania trójwymiarowego" (promotor: dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT), data obrony: 30.06.2015 r. - rozprawa wyróżniona

Recenzje rozpraw doktorskich

 • mgr inż. Damian Ledziński
   Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, tytuł rozprawy: "Optymalizacja topologii sieci transmisyjnych opisywanych grafami regularnymi", data obrony: 16.10.2014 r.

 • mgr inż. Maja Kocoń
   Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tytuł rozprawy: "Mechanizmy odwzorowania dynamiki stanów emocjonalnych człowieka na trójwymiarowym modelu głowy ludzkiej", data obrony: 16.11.2017 r.

Opieka nad doktorantami

 • promotor w dwóch aktualnie otwartych przewodach doktorskich na Wydziale Elektrycznym ZUT (dyscyplina: automatyka i robotyka)
 • opieka naukowa nad trzema doktorantami Wydziału Elektrycznego ZUT (dyscyplina: automatyka i robotyka)