Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prace dyplomowe i indywidualny tutoring

  • Opiekun 38 prac magisterskich oraz 16 inżynierskich obronionych do końca roku akademickiego 2019/2020
  • Opiekun dwóch prac inżynierskich studentów zagranicznych - Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania oraz Yildiz Technical University, Stambuł, Turcja
  • Tutor w projekcie Szkoła Orłów ZUT - opieka nad jednym studentem na kierunku automatyka i robotyka na studiach I stopnia

Propozycje nowych tematów prac dyplomowych dla studentów (do realizacji w roku akademickim 2020/2021 i kolejnych) dostępne są w Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego (SIWE).


Prowadzone i współprowadzone przedmioty

Przedmioty prowadzone na studiach inżynierskich (I stopnia) 

Przedmioty prowadzone na studiach magisterskich (II stopnia) 

Przedmioty prowadzone w Szkole Doktorskiej

Przedmioty prowadzone dla studentów w ramach programu Erasmus+