Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prace dyplomowe

Opiekun 34 prac magisterskich oraz 13 inżynierskich obronionych do końca stycznia 2019 r., a także kilku prac inżynierskich oraz magisterskich w trakcie realizacji.
Opiekun jednej pracy inżynierskiej studenta zagranicznego - Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
Propozycje nowych tematów prac dyplomowych dla studentów (do realizacji w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych) dostępne są w Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego (SIWE).


Prowadzone i współprowadzone przedmioty

Przedmioty prowadzone na studiach inżynierskich (I stopnia) 

Przedmioty prowadzone na studiach magisterskich (II stopnia)