Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prace dyplomowe

Opiekun 33 prac magisterskich oraz 13 inżynierskich obronionych do końca października 2018 r., a także kilku prac inżynierskich oraz magisterskich w trakcie realizacji.
Opiekun jednej pracy inżynierskiej studenta zagranicznego - Universidad Politecnica de Madrid, Hiszpania
Propozycje nowych tematów prac dyplomowych dla studentów (do realizacji w roku akademickim 2018/2019 i kolejnych) dostępne są w Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego (SIWE).


Prowadzone i współprowadzone przedmioty

Przedmioty prowadzone na studiach inżynierskich (I stopnia) 

Przedmioty prowadzone na studiach magisterskich (II stopnia)