Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 166
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 82
  • indeks Hirscha: 7

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 275
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 156
  • indeks Hirscha: 8


(stan na wrzesień 2017 r.)