Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 188
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 104
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 297
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 170
  • indeks Hirscha: 9


(stan na marzec 2018 r.)