Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 203
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 115
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 352
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 191
  • indeks Hirscha: 11


(stan na luty 2019 r.)