Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 168
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 84
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 284
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 157
  • indeks Hirscha: 9


(stan na listopad 2017 r.)