Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 325
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 168
  • indeks Hirscha: 10

Logo Clarivate

Logo publons

 

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 524
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 263
  • indeks Hirscha: 13

Logo Elsevier

Logo Scopus


(stan na listopad 2020 r.)