Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 201
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 113
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 334
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 184
  • indeks Hirscha: 11


(stan na listopad 2018 r.)