Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 196
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 108
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 310
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 176
  • indeks Hirscha: 10


(stan na lipiec 2018 r.)