Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 169
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 85
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 288
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 161
  • indeks Hirscha: 9


(stan na styczeń 2018 r.)