Wskaźniki bibliometryczne osiągnięć naukowych

Dane wg bazy Clarivate Web of ScienceTM Core Collection

  • Liczba cytowań: 197
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 109
  • indeks Hirscha: 8

Dane wg bazy Scopus

  • Liczba cytowań: 332
  • Liczba cytowań bez autocytowań: 182
  • indeks Hirscha: 11


(stan na październik 2018 r.)